YÜKSEK ASTİGMAT

YÜKSEK ASTİGMAT

Yüksek Astigmat

Yüksek Astigmat, astigmat bir göz rahatsızlığı olup, gözün değişik meridyenlerinde ışınları farklı kırmasına bağlı olarak odak noktasının tek olmadığı durumdur. Yatay ve dikey düzlemlerde farklı odak noktaları oluşmaktadır. Düzensiz ve düzenli olmak üzere 2 tip astigmat vardır. Düzenli astigmat türü daha sık görülenidir. Gözlük yada lens kullanımıyla tedavi edilebilmektedir. Düzensiz astigmat ise, korneada oluşan bir yaralanma sonucunda skar doku yada kristal lensin yapısında ki bir bozulmadan kaynaklanır. Bu tip astigmat standart bir mercek yada gözlükle düzeltilemez, ancak kontak lens ile düzeltilebilmektedir.

Yüksek astigmat nedir?

Yüksek derece de astigmat olan gözlerde, gözleri sürekli kısma ve bulanık görme söz konusudur. Yüksek dereceli astigmatta uzun süreli kitap okuma ve televizyon seyretme yada bilgisayarla uzun süreli çalışma durumlarında baş ağrısı, göz küreciklerinde ağrı, gözlerde ağırlaşma hissi ve kızarıklık oluşur.

Astigmat tanısı nasıl koyulur?

Muayene gözün gücünün ölçülmesi ile başlar. Otorefraktometre denilen bir alet ile ölçüm yapılır. Hasta çenesini ve alnını cihaza yaslayarak, cihazın deliğinden içeride bulunan resme bakar. Bu sırada doktor ölçümü yapar. Bu ölçüm her göz için ayrı ayrı bir kaç kez yapılır ve hepsinin ortalaması alınır.

Retinoskopi yöntemiyle göze gönderilen ışığın göz dibinden yansıması değerlendirilerek gözün ışığı kırma kusuru ve derecesi tayin edilir. Hastaya değişik lensler uygulanarak gözdeki yansımanın kaybolması ve bu şekilde doğru gözlük numarası saptanır. Foropter denilen tam otomatik bir sistemle gözlük numarası tespit edilebilmektedir.

Yüksek astigmat tedavisi nasıl yapılır?

Astigmatta tedavi kontak lens, gözlük, ve lazer tedavisi ile yapılmaktadır. Gözün yapısının kontak lense uygun olup olmadığını hekim muayene ile belirlemektedir. Aynı zamanda kontak lens kullanımı aşırı derece de özen ve hijyen isteyen bir kullanım şeklidir. Kontak lens kullanımında gereken özen ve dikkat gösterilmezse görme kayıpları dahi olabilmektedir. Yüksek astigmat tedavisinde gaz geçirgenliği olan sert yada yumuşak lensler kullanılmaktadır. Eğer astigmat göz küresini bozan bir rahatsızlığa bağlıysa bu durumun düzeltilmesi ile birlikte astigmatta düzelecektir. Çok yüksek dereceli astigmatı olan hastalarda lazerle düzeltilebilme imkanı yoksa göz içine yerleştirilen torik lenslerle tedavi yapılmaktadır. lenssiparis.com

Whatsapp İletişim Hattı