KONTAKT LENSİN TARİHÇESİ

KONTAKT LENSİN TARİHÇESİ

KONTAKT LENS TARİHÇESİ

Kontakt lenslerin temel fizik özelliklerinin geniş anlamda ünlü bilim adamı Leonardo da Vinci’nin 1508 yılında yaptığı çizimlerinde tanımladığı bilinmektedir. İnsanlığın daha sonra yüzyıllar süren aydınlanma  döneminde belki kontakt lensler ile ilgili küçük gelişmeler olmuşsa da kontakt lensin bilinen tarihi 19. yüzyıldan itibaren gözlük camları ile birlikte başlamıştır.

Rene´ Descartes 1636 yılında  optik düzeltmeyi sağlamak için doğrudan kornea üzerine  yerleştirilen sıvı dolu bir cam tüp tanımlamıştır.
Thomas Young 1801’de, Descartes’ın düşüncesini  pratiğe geçirerek, kontak lensin öncüsü sayılabilecek kornea yüzeyini nötralize eden ‘hidradiaskop’ adını verdiği bir araç geliştirmiştir.

1888 yılında Adolf Eugene Fick ve Eugene Kalt birbirlerinden bağımsız olarak insan gözüne takılabilen ilk kontakt lens tasarımlarını ortaya çıkarmışlardır.

1888’den 1938’e kadar yaklaşık 50 yıl boyunca camdan yapılmak zorunda olmaları ve ağırlıklarından dolayı kornea lenslerinin kalıcı santralizasyoınundaki  güçlükler nedeniyle sklera lensleri temel kontakt lensler olmuşlar ve 1948 yılına kadar üretimi yapılmıştır.

1936’da Amerika’da ,polimetil metakrilat (PMMA) adlı şeffaf plastiğin üretilmesinden sonra 1947’de  İngiltere’de  Kevin Thouhy sert plastikten kornea  kontakt lenslerini geliştirmiştir.

1974’de Norman  Gaylord oksijen geçiren  silikonu temel PMMA yapısı içine sokarak gaz geçirgen sert kontakt lensleri ortaya çıkarmıştır.

1961 yılında Çekoslovakya’da Otto Wichterle yumuşak hidrofilik plastikten imal edilmiş ilk yumuşak kontakt lensleri geliştirmiştir.Dünya piyasalarına  sunumu 1972 yılında başlamıştır. Bu lenslerin oksijen ve su geçirgenliği ve kullanımındaki rahatlıkları gibi önemli avantajlarının varlığı dikkat çekmiştir.

1984’de Michael  Bay ve ekibi tarafından ilk kullan-at lensleri  geliştirilmiştir.
Lens materyali konusunda Wichterle’nin 1960’lı yıllarda hidroksi etil  metakrilatı ( HEMA) geliştirmesinden sonraki en önemli gelişme;

1998 yılında uzun süreli kullanım için tasarlanmış silikon hidrojel  lenslerin kullanıma sunulmasıdır.

 

Whatsapp İletişim Hattı